3,922 Reputation

10 yesterday
35 Nov 22
35 Nov 19
20 Nov 14
0 Nov 10
10 Nov 3
10 Oct 31
15 Oct 29
25 Oct 28
10 Oct 26
30 Oct 25
30 Oct 24
10 Oct 23
10 Oct 19
50 Oct 18
10 Oct 12
10 Oct 11
20 Oct 10
10 Sep 28
10 Sep 16
10 Sep 14
10 Aug 22
10 Aug 6
10 Jul 16
10 Jul 4
10 Jun 27
65 Jun 26
10 Jun 25
10 Jun 24
10 Jun 23